Kotobukiya 1/144 Scale Plastic Model Fantasy Figures

Shop online for 2 kotobukiya 1/144 scale plastic model fantasy figures.

Products of Kotobukiya 1/144 Scale Plastic Model Fantasy Figures


Muv-Luv Alternative BETA - Tank Class (4)

1/144 Scale
Plastic Model Fantasy Figure
$14.99 $14.99
* currently unavailable
Kotobukiya # kotkp641
  Pre-Order
Wish List
From the 2021 MUV-LUV Alternative Series, this is the 1/144 Scale, pack of 4, BETA Tank Class Plastic Model from Kotobukiya.

Muv-Luv Alternative - BETA Grappler Class

1/144 Scale
Plastic Model Fantasy Figure
$24.99 $24.99
* currently unavailable
Kotobukiya # kotkp640
  Pre-Order
Wish List
From the 2021 Anime Series, Muv-Luv Alternative, this is the BETA Grappler Class Figure from Kotobukiya.